Waste Help

Уейст Консулт ЕООД представя на вашето внимание своята иновативна платформа

Waste Help е съвременна платформа с приложения за Android и iOS. Платформата е създадена изцяло да осигурява дистанционно консултантско обслужване в системата на НИСО /Национална информационна система за отпадъци/.

Какви са предимствата на нашия продукт:
- Лесна и бърза регистрация
- Сключване на договор с дигитален подпис
- Лесно изпращане на необходимата информация
- Обслужване на обекти на територията на цялата страна
- Пълно консултантско съдействие от експертен екип
За кого е предвидена платформата:
- Кабинети за хуманно и ветеринарно здравеопазване
- Други медицински заведения /УМБАЛ, МБАЛ, ДКЦ и др./
- Автосервизи
- Производства
Платформата Waste Help осигурява възможност за дистанционно извършване на следните усуги от нашите специалисти:
- Класифициране на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 2 за класификация на отпадъците;
- Изработка и подаване, чрез НИСО за утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци;
- Водене на отчетност, чрез НИСО (изготвяне на месечни справки, попълване на отчетни книги и др.);
- Изготвяне и подаване на годишни отчети за отпадъци, чрез НИСО;


wastehelp

Очаквайте стартирането на мобилните приложения за Android OS и iOS в най-кратки срокове!

Телефон
Адрес
гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" №254, ет. 5, офис 1

Запитване

Имате въпроси?